SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Kişisel verilerin korunması, Şişecam Topluluğu (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. yurtiçindeki ve yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder.) üyesi olan Paşabahçe Mağazaları A.Ş.’nin (“Paşabahçe Mağazaları”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu itibarla, Paşabahçe Mağazaları, 6698 sayılı Kişisel dVerilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den (“Tebliğ”) doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin dikkatine sunar.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan kişilerin kişisel verileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuatta yer alan hükümlere ve Mobil Uygulamadan alışveriş yapan müşterilerimizin kişisel verileri de dahil olmak üzere verileri, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde toplanmakta ve işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, Paşabahçe Mağazaları tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibariyle farklılık gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, mağazalar, çağrı merkezi, mağazalarımızda bulunan müşteri hizmetleri birimleri, internet siteleri, sosyal medya mecraları, sadakat programları başvuruları, canlı hizmet servisleri gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak, müşterilerimizin açık rızaları veya onayları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir.

Paşabahçe Mağazaları ve Şişecam Topluluğu tarafından; Paşabahçe Mağazaları’ndan alışveriş yapmanız ve bu bilgileri Paşabahçe Mağazaları’na sağlamış olmanız halinde; kimlik bilgileri kategorisinde adınız, soyadınız, tarafınızca paylaşılması halinde cinsiyet, doğum tarihi ve meslek bilginiz, medeni durum, evlilik tarihi; iletişim bilgileri kategorisinde telefon numaranız, teslimat adresiniz, e-posta adresiniz; müşteri işlem bilgileri kategorisinde, sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz; pazarlama bilgileri kategorisinde alışveriş geçmişi bilgileri, yararlanılan kampanya bilgileri, profilleme ve segmentasyon bilgileriniz, çerez kayıtlarınız; hukuki işlem bilgileri kategorisinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz; işitsel kayıt bilgileriniz, çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

Müşterilerimizin; din, mezhep, etnik köken; sağlık, genetik, cinsel hayat; dernek, vakıf sendika ve benzeri üyeliklerine ilişkin özel nitelikli kişisel verileri tarafımızca hiçbir koşul altında işlenmemektedir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Paşabahçe Mağazaları’nın sunduğu hizmetler ve faaliyet konusu çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde; bu Aydınlatma Metni’nde ve/veya Şişecam Topluluğu’nun kişisel veri işleme amaçları kapsamında belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek sureti ile işlenmektedir. Paşabahçe Mağazaları, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

İşleme Amacı

Kişisel Veri

Hukuki Sebep

Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası destek hizmetlerinden faydalanmanızı ve yasal haklarınızın kullanılmasını (değişim, iade, ürün incelemesi vs.) sağlamak ve bu operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın tarafınıza gönderilebilmesi

Kimlik (ad soyad) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve alışveriş (alışveriş tarihi, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgileriniz

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/ç)

Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla

Kimlik (ad soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve parola bilgileriniz

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c)

Yapacağınız satın alımlar için olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla

T.C. kimlik numarası bilginiz

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/e) Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c)

Gerekli olduğu hallerde iade süreçlerinde iadenin banka hesabınıza yapılabilmesi için

Banka hesap bilgileri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/ç)

Fatura düzenlenebilmesi ve bazı durumlarda cari hesap ve mutabakat işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla

Kimlik, iletişim ve fatura bilgilerinizi, T.C. kimlik/ vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c)

Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla

Kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c)

Kulüp Kart üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek, kartınızın tarafınıza gönderebilmek, Kulüp Kart programları uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kampanyalarından faydalanmanızı sağlamak, üyelikle ilgili bilgilendirmeleri yapabilmek, tarafınızca kazanılan puanları kullanmanızı ve sorgulayabilmenizi sağlamak amaçlarıyla

Kimlik (ad soyad), üyelik numarası, iletişim (telefon numarası, e-posta, adres) ve alışveriş bilgileriniz (alışverişlerinizin tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, kazanmış olduğunuz puanlar gibi Kulüp Kart üyeliklerine ilişkin kampanyalardan yararlanmanızı sağlayan bilgiler

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK Madde 5/2/c)

Üyelik programlarından faydalanabilmeniz, mağazalar ve web sitemizden yapacağınız alışverişlere göre oluşturulacak size özel imkan ve tekliflerden yararlanmanız, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, anket, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması

Doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, demografik bilgiler, hareketleri, segmentler, geçmiş alışverişler, ödeme yöntemleri ve tercihleri, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, anket cevapları vb.

İlgili kişinin açık rıza vermiş olması

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla

Kimlik, iletişim, alışveriş, fatura ve işlem güvenliği (log kayıtları) bilgileri

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (KVKK Madde 5/2/a) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK Madde 5/2/ç)

4. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Şişecam Topluluğu şirketleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerine ilişkin ISO/IEC 27001 Sertifikası’na sahiptir. Şişecam Topluluğu şirketleri ile paylaşılan tüm kişisel veriler ve bilgiler, ISO/IEC 27001 Sertifikası’nın gerektirdiği güvenlik tedbirlerine uygun şekilde saklanmaktadır. Bu çerçevede Şişecam Topluluğu şirketlerinden olan Paşabahçe Mağazaları da ISO/IEC 27001 Sertifikası’nın gerekliliklerine uymakta ve bu çerçevede düzenli olarak içeriden ve dışarıdan denetlenmektedir. Paşabahçe Mağazaları ile paylaşılan kişisel veriler, Paşabahçe Mağazaları’nın gözetimi ve kontrolü altındadır. Paşabahçe Mağazaları, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak, teknik ve idari tedbirleri almak ve uygulamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur. Bu kapsamda; Paşabahçe Mağazaları, kişisel verilerin yetkisiz şekilde erişilmesini ve kullanılmasını engellemek amacıyla gerekli teknolojileri kullanmakta, kişisel verileri denetimi altında bulunan tesislerde tutulan ve sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolamakta, Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ve benzeri şifreleme yöntemleri kullanmakta, kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu tesis etmekte ve bu konuya ilişkin gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Müşterilerimize ait ve/veya ilişkin kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ilgili müşterimizin açık rızası olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek,verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek, kişiselleştirilmiş şekilde ürün ve hizmetlerin tanıtımı ile diğer pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi ve bu amaçlarla uzmanlık gerektiren danışmanlık hizmetlerinin alınabilmesi için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Kişisel verileriniz Şişecam Topluluğu, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kurumlarla mağazada alışveriş esnasında tarafınıza gönderilen tek kullanımlık şifreyi paylaşarak açık rıza vermeniz veya internet sitemizden yaptığınız alışveriş esnasında ilgili onay kutucuğunu işaretlemeniz hallerinde, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkezi ile anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Paşabahçe Mağazaları sorumlu değildir.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Paşabahçe Mağazaları’na iletmeniz durumunda Paşabahçe Mağazaları talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Paşabahçe Mağazaları tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Başvuru Formu ’nu doldurarak Paşabahçe Mağazaları’nın “İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44/A Tuzla – İstanbul” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

7. Değişikliklere İlişkin Bilgilendirme

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar, Paşabahçe Mağazaları’nın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri zaman zaman güncelleyebileceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildirmek isteriz.

8. Kişisel Verilerin Güncelliği

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Paşabahçe Mağazaları’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Paşabahçe Mağazaları’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Paşabahçe Mağazaları ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.