SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR.

Lale Dokumalı Vazo

10019745

26.500,00 TL (KDV dahil perakende satış fiyatı)
Osmanlı dokumacılığı, kendine özgü nitelikli ürünlerini vermeden önce bulunduğu coğrafyanın özelliklerini de kullanarak dokuma sanatının mirasçısı olmuş, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi, iktisadi, sosyal ve ticari hayatında çok önemli bir yer almıştır. Osmanlı Dokuma Sanatındaki asıl etkiler Anadolu Selçukluları ve Beylikleri devri dokumalarından gelmektedir. Çizilen desenlerin uygulanması, ancak usta dokumacılar sayesinde gerçekleştirilmiştir. Osmanlı arşivlerinde bulunan Ehl-i Hiref defterlerine göre dönemin lonca örgütleri içerisinde en kalabalık olanı dokumacılardı ve “kadifeci”, kemhacı”, “futacı” gibi hirefleri oluştururlardı.
Osmanlı dokuma sanatında, 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Selçuklu motifleri kullanılmış, lotus, palmet ve hatayi denen Uzakdoğu kökenli stilize çiçeklerle sayısız kompozisyonlar oluşturulmuştur. Dokuma eserler, yapısı ve teknik özellikleri itibari ile diğer sanat ürünlerine nazaran kolaylıkla yıpranmasına rağmen, 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı kumaşlarına dair bilgi elde edilebilmektedir. Kumaş ve dokuma desenleri ile ilgili bilgiler çeşitli kaynaklardan, minyatürlerden ve Osmanlı padişahlarının elbiselerinin itina ile saklanmasından gelmektedir.
Türk kumaş ve kadifelerinin önemli bir koleksiyonu Topkapı Sarayı Müzesinde sergilenmektedir. Bununla birlikte Konya Mevlâna Müzesi, Londra Victoria Albert Müzesi, Edinburg Royal Scotch Müzesi, Paris Louvre Müzesi’nde de Osmanlı dönemine ait kumaş koleksiyonları bulunmaktadır.
Lale Dokumalı Vazo üzerindeki desenler, hatai ve lale motiflerinden oluşturulmuş, geç 16. yüzyıl veya erken 17. yüzyıl dönemine ait, Harvard Üniversitesi Sanat Müzesi, Arthur M. Sackler Koleksiyonu’nda bulunan Osmanlı dönemine ait bir kumaştan esinlenilerek oluşturulmuştur.
Lale Dokumalı Vazo, el imalatı camdan üretilmiştir ve üzerindeki rölyef desenlerin tümü, altın yaldız, mine, eskitme boyalar ve kumaş kullanılarak dekorlanmıştır.

Üretim adedi 2.000 ile sınırlıdır

Ottoman artisanship of textile weaving, before yielding its own qualified products, had first become the heir to the art of weaving as a natural outcome of its geographical location, and has played an important role in the political, economic, social and commercial life of the Ottoman Empire. Major influences in Ottoman Weaving Art come from the weavings of Anatolian Seljuks and Principalities periods. The application of the drawn patterns could have been realized only with the masterful and consummate artisanship of the skilled weavers. In fact, according to the Ehl-i Hiref registry (the registry of diverse imperial societies of artists and craftsmen collectively called the Ehl-i Hiref-Community of the Talented) in the Ottoman archives, the most crowded among the guild organizations of the period were weavers, and they formed such guilds as “kadifeci - velvet makers”, kemhacı - velour makers” and “futacı - silken loincloth makers”.
In the Ottoman weaving art, Seljuk motifs were used from the 15th century to the 20th century, and numerous compositions were created with flowers stylized with Far Eastern origin techniques called lotus (floral stylization with two simple petals, one crown petal and a stem), palmette (drawing its inspiration from palm trees, stylized floral patterns with petals sagging downwards and a bulbous middle) and hatayi (overly stylized patterns, almost geometrical, usually woven with gold and silver threads, where petals of the patterns twist inwards). Although woven works are easily worn away compared to other artifacts due to their structure and technical characteristics, detailed information about Ottoman fabrics still can be obtained from the 15th century onwards. Information about fabric and woven patterns comes from various sources, such as miniatures and carefully stored, well-kept clothes of Ottoman sultans.
An important collection of Turkish fabrics and velvets is exhibited in the Topkapi Palace Museum in Istanbul. In addition, Konya Mevlana Museum, London Victoria Albert Museum, Edinburgh Royal Scotch Museum, Paris Louvre Museum also has fabric collections from the Ottoman period.
On the Tulip Woven Vase, a pattern of tulips with hatayi technique was created, drawing its inspiration from a fabric dated from the 16th or early 17th century from the Ottoman period at the Harvard University Art Museum, Arthur M. Sackler collection.
Tulip Woven Vase is produced from handmade glass and all relief patterns are decorated with gold gilt, enamel and antiquated paints as well as actual fabric.

Çap : 32,5 cm
Yükseklik : 50 cm

% 100 el yapımıdır.
Ürünün Menşei : Türkiye
Temizleme Önerisi : Kuru bezle siliniz


100% El Yapımıdır