SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR.

İlkeler Terazisi

10027387

İlkeler Terazisi İlkeler Terazisi

Çok yakında satışta!

“Yaptığımız inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş bir toplum haline ulaştırmaktır." (Atatürk, 1925)
Türk milletini en kısa zamanda çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı amaçlayan Atatürk İlkeleri, tümüyle akılcı, bilimsel ve gerçekçi bir temele oturtulmuştur.
Atatürk İlkeleri şunlardır:
Cumhuriyetçilik: Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu yönetim biçimidir.
Laiklik: Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Devletin akla, bilime, çağdaş kanunlara uygun biçimde yönetilmesidir.
Milliyetçilik: Ülkenin ulusal birlik ve bütünlük içinde gelişmesini amaçlar. “Din ve ırk farkı gözetmeksizin” tüm yurttaşları “Türk Milleti” ortak paydasında birleştirir.
Halkçılık: Toplumda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin reddedilmesi, tüm halkın yasa önünde mutlak eşitliğinin kabul edilmesidir.
Devletçilik: Ülkenin kalkınması için gereken bazı yatırımları, -özel teşebbüse de gerekli desteği vermek koşuluyla- planlı bir biçimde devletin yapması ve yönlendirmesidir.
Devrimcilik: Eskinin, kötünün, çirkinin yerine yeniyi, iyiyi ve güzeli koymaktır. Bilim ve tekniğin ışığında sürekli çağdaşlaşmayı öngörür.
1937’de Anayasaya giren Atatürk İlkeleri, Cumhuriyetimizin denge ve düzen içinde sürekli ilerlemesini amaçlamıştır. Atatürk İlkelerinden ilham alınarak hazırlanan İlkeler Terazisi de Cumhuriyetimizin denge ve düzen içinde ilerlemesini temsil etmektedir. Terazideki ağırlıklarının üzerinde yazan ilkelerden biri kaldırıldığında terazinin, dolayısıyla Cumhuriyetin dengesi ve düzeni bozulacaktır. İlkeler Terazisi, Cumhuriyetin denge ve düzen içinde ilerlemesine, “eşitlik” ve “adalet” kavramlarına vurgu yapan çok anlamlı bir eserdir.
İlkeler Terazisi, tamamen el işçiliği ile üretilmiştir.

Üretim adedi 2023 ile sınırlıdır.

“The aim of our reforms is to lead the people of the Republic of Türkiye into a completely modern society." (Atatürk, 1925)
Atatürk's Principles, which aimed to carry the Turkish nation to the level of contemporary civilization as soon as possible, were formed on a completely rational, scientific, and realistic basis.
Atatürk's Principles are the following:
Republicanism: A form of government in which sovereignty unconditionally belongs to the nation.
Secularism: Separation of religion and state affairs. The state is governed in accordance with reason, science, and contemporary laws.
Nationalism: Development of the country in terms of national unity and integrity. It unites all citizens, regardless of religion or race, on the common ground of the Turkish Nation.
Populism: The rejection of individual, family, group and class domination in society, and the acceptance of absolute equality of all people before the law.
Statism: The state makes and directs some investments required to develop the country in a planned manner, provided that it also supports private enterprise when necessary.
Revolutionism: Replacement of the old, the bad and the ugly with the new, the good and the beautiful. It espouses continuous modernization in light of science and technology.
Atatürk's Principles entered into the Constitution in 1937, aiming at the continuous progress of our Republic in terms of balance and order. The 'İlkeler Terazisi (Scale of Principles),' inspired by Atatürk's Principles, also represents the progress of the Turkish Republic in ensuring balance and order. When one of the weights on which Atatürk's Principles are written is removed, the balance and order of the scale, and therefore of the Republic, will be disrupted. 'İlkeler Terazisi (Scale of Principles)' is a deeply meaningful artwork that emphasizes the progress of the Republic of Türkiye in terms of balance and order, and the concepts of equality and justice.

En : 45 cm
Yükseklik : 45,5 cm

% 100 el yapımıdır.
Ürünün Menşei : Türkiye
Temizleme Önerisi : Kuru bezle siliniz.


100% El Yapımıdır