SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR.

Cumhuriyet Ateşi Obje

10027204

Cumhuriyet Ateşi Obje Cumhuriyet Ateşi Obje
9.550,00 TL (KDV dahil perakende satış fiyatı)
“Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.” (Atatürk, 1927)
Yıl 1923: Kurtuluş Savaşı kazanılmış, cumhuriyet ilan edilmiştir. Ancak ülke yangın yeri gibidir. Halkın yaklaşık yüzde 80’i köylerde yaşamasına karşılık 40 bin köyün 37 bininde okul ve öğretmen yoktur. Halkın yaklaşık yüzde 90’ı okuma yazma bilmemektedir. Tarım ilkel yöntemlerle yapılmaktadır. Ülke sanayileşmemiştir. Okullara, hastanelere, fabrikalara, öğretmenlere, doktorlara, mühendislere ihtiyaç vardır.
Yeni kurulan Cumhuriyet’in nitelikli insan gücü açığını kapatmak için, 29 Ekim 1924’ten itibaren Maarif Vekâletinin açtığı eğitim sınavıyla Avrupa’ya öğrenci gönderilmiştir. İlk sınava 150 kişi başvurmuş, 13 kişi Avrupa’ya gitmeye hak kazanmıştır.
O 13 kişiden biri olan Prof. Dr. Sadi Irmak anlatıyor:
“Yola çıkacağımız gündü. Beni Berlin Üniversitesi’ne yolluyorlardı… Trene bineceğim sırada bir telgraf dağıtıcısının ‘Mahmut Sadi’ diye avaz avaz bağırdığını duydum. Elime bir telgraf tutuşturuldu. İmza Milli Eğitim Bakanı’nındı. Atatürk’ün emri ile çekilmişti. İçinde hatırımdan çıkmayan şu cümle vardı: ‘Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde (geri) dönmelisiniz.’ Bu ses artık ömrüm boyunca beni hiç bırakmayacaktı.”
Cumhuriyet Ateşi, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulmuştur. Anıtkabir’de İnkılap Kulesi’ndeki kabartmalarda, zayıf, güçsüz bir elin tuttuğu sönmekte olan meşale, çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu’nu, güçlü bir elin göklere doğru kaldırdığı ışıklar saçan meşale ise yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni simgelemektedir. Cumhuriyet Ateşi, Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet bursuyla yurt dışına gönderdiği ilk heykeltıraşlardan Nusret Saman’ın bu eserinden esinlenerek hazırlanmıştır.
Cumhuriyet Ateşi ürününün alevi el imalatı camdan, kaidesi Toros mermerinden üretilmiştir.

Üretim adedi 2023 ile sınırlıdır.

“Raise young people well. Provide them with positive ideas from science and wisdom. With them, you will meet the brightness of the future." (Atatürk, 1927)
Year 1923: The War of Independence was won, and the new Republic was proclaimed. However, the country was like a disaster scene. About 80 percent of the country's people lived in villages, and 37,000 of the 40,000 villages had no schools or teachers. About 90 percent of the population was illiterate. Agriculture was performed with primitive methods. The country was not industrialized. Schools, hospitals, factories, teachers, doctors, and engineers were all desperately needed.
To help meet the skilled labor deficit of the newly established Republic, the Ministry of Education held education exams to send students to Europe as of October 29, 1924. Some 150 people applied for the first exam and 13 people were entitled to go to Europe to study.
Prof. Dr. Sadi Irmak, among those 13 people, narrates:
“It was our departure day. They were sending me to the University of Berlin… As I was boarding the train, I heard a telegraph dispatcher shouting, 'Mahmut Sadi.' A telegram was handed to me. It was signed by the Minister of National Education. It was sent by the order of Atatürk. It included this phrase I will never forget: 'We send you as a spark, you must return in lush flames.' That voice would never stop echoing in my ears.”
'The Flame of Cumhuriyet (Flame of the Republic)' was inspired by the words of Mustafa Kemal Atatürk, "We are sending you as a spark, you must return in lush flames." In the reliefs of Revolution Tower in Anıtkabir, the extinguishing torch held by a weak hand symbolizes the crumbling Ottoman Empire, while the brightly shining torch raised by a strong hand to the sky symbolizes the new Republic of Türkiye. 'Cumhuriyet Ateşi (Flame of the Republic)' was inspired by this artwork of Nusret Saman, one of the first sculptors sent abroad by the Republic of Türkiye with a state scholarship.
The Flame of 'Cumhuriyet (Flame of the Republic)' is produced from handmade glass with a base of Taurus marble.

Çap : 16 cm
Yükseklik : 37,5 cm

% 100 el yapımıdır.
Ürünün Menşei : Türkiye
Temizleme Önerisi : Kuru bezle siliniz.


100% El Yapımıdır