SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR.

Divriğişah Yer Vazosu

10027990

45.000,00 TL (KDV dahil perakende satış fiyatı)
Sivas'ın Divriği İlçesi’nde bulunan Divriği Ulu Cami, Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücekoğulları Beyliği döneminde (1228) Mengücek Beyi Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından Ahlatlı Muğis oğlu Hürrem Şah adlı bir mimara yaptırılmıştır. İki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir şifahaneden oluşan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, mimari özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle de bir başyapıttır.
Taş işçiliğinin en iyi ve az görülen örneklerini yansıtan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Ahlatlı ve Tiflisli ustaların eseridir. Uzaktan bakıldığında simetrik gibi görünen, ancak yapısı asimetrik olan bezemeler ve motifler kendini tekrar etmeyen çeşitliliktedir.
Batı Kapısı’nın, Çarşı Kapı, Çıkış Kapısı, ikindi vakti ortaya çıkan namaz kılan insan silüetinden dolayı Gölgeli Kapı gibi isimlerinin yanısıra, yaygın olarak "Tekstil Kapı” ismiyle anılmaktadır. İnce taş işlemeciliğinin, bir kilimi ya da seccadeyi anımsattığı ve yüksek oranda dantel örneklerini sergilediği için bu ismi almıştır.
Vazo üzerinde yer alan yazının alındığı minber, dikine konulmuş abanoz ağacından 12 senede yapılmıştır, minberin ustası İbrahim oğlu Ahmet, Tiflisli’dir. Minbere, on dördü sağ, on tanesi de sol tarafta olmak üzere toplam yirmi dört hadis büyük bir ustalıkla işlenmiştir. Kitabesinde “bu cami Ahmet Şah tarafından Tiflisli İbrahim oğlu Ahmet’e yaptırılmıştır” yazmaktadır.
Divriğişah Vazosu üzerinde bulunan desenler, Divriği Ulu Cami’nin Batı Kapısı’nda bulunan nadide motiflerden esinlenilerek tasarlanmıştır. Minberin ön yüzünden alınmış yazılar, "Allah, yücedir ve yüceltilmiştir, ve O'nun kelimesi gerçektir." ve “Mescidler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (Cin Suresi, 18. Ayet)” anlamına gelir.
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 1985 senesinde UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir.
Divriğişah Vazosu, el imalatı krem opal renkli camdan üretilmiştir ve üzerindeki rölyef desenlerin tümü, 24 ayar altın ve eskitme boyalar kullanılarak dekorlanmıştır.

Üretim adedi 2.000 ile sınırlıdır.

The Divriği Grand Mosque (Ulu Cami) in the Divriği District of Sivas was built by Mengücek Seigneur Ahmet Şah and his wife Turan Melek during the Mengücekoğulları Seigniory period of the Anatolian Seljuk State (1228). The architect of the Mosque was Hürrem Şah, son of Muğis from Ahlat District. The Divriği Grand Mosque and its hospital (Darüşşifa) complex, which consists of a mosque with a two domed tomb and an adjacent hospital, is a masterpiece with examples of rich Anatolian traditional stone masonry as well as its architectural features.
The Divriği Grand Mosque and its hospital, which reflects the best and rare examples of stone masonry, is the work of structure foremen from Ahlat and Tbilisi cities. The ornaments and motifs that seems symmetrical when viewed from a distance, but are asymmetric, and have diversities that do not repeat themselves.
The Western Gate, also commonly known as the "Textile Gate" besides being referred to by names like Bazaar Gate, Exit Gate, or Shaded Gate due to the silhouette of people praying that emerges during the afternoon prayer time. It acquired the name "Textile Gate" because of the fine stone craftsmanship reminiscent of a kilim or prayer rug and showcasing a high number of lace patterns.
The minbar, from which the inscription on the vase was taken, was made of vertically placed ebony wood over a period of 12 years by the master Ibrahim's son Ahmet, who hails from Tiflis. A total of twenty-four hadiths, fourteen on the right and ten on the left side, were intricately carved onto the minbar with great skill. The inscription states, "This mosque was commissioned by Ahmet Shah to Tiflis-born Ibrahim son of Ahmet."
The patterns on the Divriğişah Vase are inspired by the exquisite motifs found on the Western Gate of the Divriği Great Mosque. The inscriptions taken from the front face of the minbar mean, Allah is Supreme and Exalted, and His word is truth.” and “The mosques are indeed Allah's, so do not invoke anyone along with Allah (Surah Al-Jinn, 18th Verse)”.
The Grand Mosque and its hospital was registered as a World Heritage by UNESCO in 1985.
The Divriğişah Vase is produced from handmade cream opal glass and all relief motifs on it are decorated with 24-carat gold and antique paints.

Çap : 29,5 cm
Yükseklik : 65 cm

% 100 el yapımıdır.
Ürünün Menşei : Türkiye
Temizleme Önerisi : Kuru bezle siliniz


100% El Yapımıdır