SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR.

Aziz Mumluk

10028019

Aziz Mumluk Aziz Mumluk
18.500,00 TL (KDV dahil perakende satış fiyatı)
Bugüne kadar çok sayıda kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile zamanın durduğu izlenimini veren ve Güneydoğu’nun şiirsel kentlerinden biri olan Mardin, farklı dini inanışlar paralelinde, sanatsal açıdan da tarihi değeri olan camiler, türbeler, kiliseler, manastır ve benzeri dini eserler barındırmaktadır. Beş han ve bir kervansaraya sahip olan Mardin, İpek Yolu güzergâhında bulunmaktadır.
Mor Gabriel Manastırı (diğer adıyla Deyrulumur - Rahiplerin Meskeni), dünyanın ayakta duran en eski Süryani Ortodoks manastırıdır. Mardin ilinin Midyat ilçesine bağlı Güngören köyü sınırları içerisinde, Süryaniler’in anayurdu olarak bilinen Tur Abdin Platosu’nda bulunmaktadır. Süryani inancında önemli bir yeri olan bu manastırda “mor” ismi, bir rengi sembolize etmez, Süryani inancına göre “aziz” anlamına gelmektedir.
Bugüne kadar ayakta durmayı başarabilmiş manastırın Bizans dönemi mozaikleri, kubbeleri ve kapıları Midyat kesme taşlarından yapılmıştır. Aynı zamanda manastırın duvarları ve kapıları taş oymacılığının en güzel örneklerini sunmaktadır. Kilisenin tavan mozaiklerinde, altın kaplamalar ve üzüm asması motifleri yer almaktadır. Bölgede de birçok üzüm bağı mevcuttur.
Aziz Mumluk, Mor Gabriel Kilisesi’nin çok özel taş oymalarından esinlenilerek dekorlanmıştır.
Mor Gabriel Manastırı, 2021 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Tur Abdin'deki dokuz kilise ve manastırdan biri olmuştur.
Aziz Mumluk, el imalatı amber camdan üretilmiştir ve üzerindeki rölyef desenlerin tümü, 24 ayar altın ve cam boyaları kullanılarak dekorlanmıştır.

Üretim adedi 2.000 ile sınırlıdır

In Mardin, which is one of the poetic cities of the Southeast region and has hosted many cultures and civilizations to date, it seems like time has stopped there with the impression of its architecture, ethnographic, archaeological, historical and visual values, and the city is home to mosques, tombs, churches, monasteries and other religious artifacts that have historical value in artistic terms in line with different religious beliefs. Mardin has five inns and a caravanserai and is on the Silk Road route.
Mor Gabriel Monastery (also known as Deyrulumur - Monastery of the Monks) is the oldest standing Syriac Orthodox monastery in the world. It is located in the village of Güngören, within the borders of Midyat district in the province of Mardin, on the Tur Abdin plateau, which is considered the homeland of the Syriac people. In Syriac belief, the term "mor" does not symbolize a color, but rather means "saint."

This monastery, which has managed to stand until today, has mosaics, domes, and doors dating back to the Byzantine period, all made of Midyat cut stones. Additionally, the walls and doors of the monastery exhibit some of the finest examples of stone carving. The ceiling mosaics of the church feature gold coatings and motifs of grapevines. There are also numerous vineyards in the region.
Aziz Candle Holder is inspired from the very special stone carvings of the Mor Gabriel Church.
Mor Gabriel Monastery was included in the Tentative list of World World Heritage by UNESCO in 2021, as one of the nine churches and monasteries in Tur Abdin.
Aziz Candle Holder is produced from handmade amber glass and all the relief patterns on the product are decorated with 24 carat gold gilt and glass paint.

En : 19,7 cm
Boy : 19,7 cm
Yükseklik : 14,6 cm

Ürünün Menşei : Türkiye
Temizleme Önerisi : Kuru bezle siliniz